เกี่ยวกับเรา

เรามุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยทีมงานที่เข้าใจและใส่ใจทุกขั้นตอนในการผลิต

เริ่มแรกเดิมทีเราเป็นผู้จำหน่ายไม้แปรรูป โดยใช้ชื่อว่า ร้านนราทองค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง จดทะเบียนวันที่ 13 มีนาคม 2549 ซึ่งในการจาหน่ายไม้แปรรูปก็จะพบปัญหา ไม้ในส่วนที่เหลือเป็นเศษ จากการที่ลูกค้าเลือกในส่วนที่ต้องการไปหมดแล้ว จึงคิดวิธีจัดการกับไม้เหล่านั้น จึงได้เริ่มทำโรงงานผลิตเพื่อนำไม้ที่เหลือมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ บานประตู หน้าต่าง วงกบ ฯลฯ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้พัฒนากระบวนการผลิต และไปดูงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประสบการ์ณของผู้บริหารที่สัมผัสและจับไม้มามากกว่า 30 ปี ซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้พฤติกรรมของไม้แต่ละชนิดได้เป็นอย่างดี และได้ที่ปรึกษา คือ รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ (คณะวนศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์) ที่มีความเชียวชาญด้านไม้โดยเฉพาะคอยให้คาแนะนำ จนกระทั้งผลิตภัณฑ์ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งในเรื่องคุณภาพและบริการจนกระทั้งมีการซื้อซ้ำเข้ามามากขึ้น รวมถึงสามารถเทียบชั้นคุณภาพในตลาดสากล ซึ่งเราได้มีจัดจำหน่ายในโมเดิร์นเทรด อาทิเช่น โฮมโปร เมก้าโฮม เป็นต้น ซึ่งมีวางตลาดทั่วประเทศไทย และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ในแบรนด์ N999 และ N888

บริษัทนราทองพลัสจากัด จัดตั้งบริษัท ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้าน ภายหลังเพิ่มทุนควบรวมกิจการโรงงานเพื่อเพิ่มกาลังการผลิต ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 อีก 12,783,800 บาท รวมทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน 14,783,800 บาท

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ ให้ได้รับความเชื่อมั่นและได้รับความไว้วางใจจากคู่ค้าและผู้ที่รักการสร้างตกแต่งบ้านด้วยไม้จริง เพื่อสร้างความพึงพอใจและเติมเต็มความรู้สึกสัมผัสที่อบอุ่นจากไม้จริง

พันธกิจ

บริษัทนราทองพลัสจากัด ดาเนินธุรกิจแปรรูปไม้จริงเป็นผลิตภัณฑ์บานประตู หน้าต่าง และสินค้าเกี่ยวกับไม้อีกหลายๆชนิด เรามุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาให้งานออกมาทันสมัยและมีคุณภาพมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่นในการเลือกใช้ไม้จริง และเพื่อสร้างงานคนในพื้นที่ พัฒนาฝีมือคนในท้องถิ่น ให้มีงานมีอาชีพที่สุจริต เพื่อความยั่งยืนในชีวิตของตัวเค้าเอง รวมถึงชุมชน หมู่บ้าน เมือง และประเทศ ในอนาคต

รับการแจ้งข้อเสนอพิเศษ